Сушени гъби

Сушени горски гъби от еоколгично чист район - Централни Родопи. Диворастящи некултивирани и расли без обработка гъби. 

Подреди по